Takvärmeanläggning

Isbildning beror på att taket inte kan avvattnas på vintern när smältvattnet fryser till is...

Myndighetskontroller

En fastighet  omfattas av en mängd myndighetskrav som kräver besiktningar och egenkontroller av olika slag....

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Bostadsrättsföreningen (styrelsen) ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet. Det innebär att man...

Vinds- källarförråd

Det moderna livet kräver allt mer utrymme och man vill utnyttja sitt hus så effektivt...

Stamspolning

Förr eller senare slammar avloppstammarna igen och kan leda till stopp i avloppet, vilket i...

Tvättstugeservice

Vi erbjuder projektering, energibesiktning, installation & entreprenad, totalrenoveringar, boknings- och passagesystem samt service & underhåll....

Är du intresserad? Ta kontakt

Skicka en offertförfrågan Se kontaktinformation