Myndighetskontroller

En fastighet  omfattas av en mängd myndighetskrav som kräver besiktningar och egenkontroller av olika slag. Besiktningar ska göras med olika intervall, till exempel ska hissar och elektriska garageportar besiktigas varje år medan t.ex. ventilationen kontrolleras med ett intervall som styrs av typen av ventilationssystem. Syftet med besiktningarna är att säkerställa en fungerande och trygg miljö för de som bor eller arbetar i huset. Senaste tiden har myndigheterna varit på hugget och åker dagligen ut till bostadsrättsföreningarna för att kontrollera att dokumentation och att besiktningar utförs enligt lagkraven. Är ni osäkra på vilken dokumentation som ska sammanställas eller behöver hjälp med utförandet av de obligatoriska besiktningarna – Kontakta oss för vidare information

Är du intresserad? Ta kontakt

Skicka en offertförfrågan Se kontaktinformation