Startsida » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt i de fall det krävs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig samt upprätthålla vår affärsrelation. Vi redogör här för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, vanligen förkortad GDPR.

Personuppgifter vi kan komma att lagra:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, lägenhetsnummer.
 • Personnummer, i det fall du som privatperson vill åberopa så kallat ROT-avdrag för vårt arbete.
 • Beställarroll, ifall du agerar representant för en bostadsrättsförenings styrelse eller en annan form av fastighetsägare.

Vi behöver lagra dina personuppgifter för att kunna:

 • utföra avtalade tjänster till de fastighetsägare som har kontrakterat oss.
 • utföra jobb som ni beställer av oss som privatperson.
 • sköta ekonomiska transaktioner.
 • ha koll på garantitider och hantera reklamationer.
 • ta fram statistik på återkommande fel i fastighet eller lägenhet.
 • lämna relevanta erbjudanden för vårt tjänsteutbud.
 • informera om eventuella förändringar och/eller nyheter i vår verksamhet.
 • upprätthålla kommunikationen med er som representerar fastighetsägaren i en beställarroll.

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter är skyddade hos oss och vi arbetar kontinuerligt för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Allt för att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Vi arbetar även med att minska mängden information samtidigt som vi strävar efter att lagra nödvändiga data för verksamheten inom våra affärssystem, där säkerheten kan garanteras av våra systemleverantörer och tilldelade behörighetsnivåer inom företaget. För samtliga system inom vår verksamhet krävs personlig inloggning inom erhållen åtkomstnivå.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer av digitala tjänster, som till exempel affärssystem, support, lagring och kundservice.
 • Leverantörer av scanningtjänster, till exempel för scanning av avtal.
 • Olika entreprenörer som utför arbeten i din lägenhet eller fastigheten.
 • Våra uppdragsgivare (bostadsrättsrättsförening eller hyresvärd) vid återrapportering om utförda arbeten.

Viktigt med ett kontinuerligt informationsutbyte

Det är viktigt att du som företräder en fastighetsägare meddelar oss om du har frånträtt ditt uppdrag samt meddelar vem som har ersatt dig som kontaktperson med oss. Vi uppdaterar då snarast våra affärssystem så att rätt person finns för löpande kontakter med oss som leverantör.

Dina personuppgifter säljs inte vidare för reklamutskick etc.

Vi lovar dig att inte sälja, byta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra registerutdrag till tredje part. I det fall vi har kommit överens om att någon av våra samarbetspartners eller underentreprenör ska utföra något uppdrag via en beställning till oss så har de inte rätt att spara era uppgifter eller att använda dem till något utöver vad vi beskriver i detta dokument.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig

Som privatperson har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, att begära rättelse eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som används i strid med gällande rätt. Begäran om registerutdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig som sökande och skickas till:

Personuppgiftsansvarig FT Drift AB
Repslagargatan 16B
118 46 Stockholm

Kakor på vår webbplats

Du kan läsa mer om hur kakor används på vår webbplats här: Cookieinformation