Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Bostadsrättsföreningen (styrelsen) ansvarar i egenskap av ägare för det systematiska brandskyddsarbetet. Det innebär att man skall arbeta både med fastighetens brandtekniska skydd och installationer samt med det organisatoriska brandskyddet som fungerande rutiner, utbildning för ansvariga personer, information till det boende m.m. SBA är något som bostadsrättsföreningen enligt lag är skyldiga att bedriva för att förhindra att brand uppstår. Vi erbjuder oss en helhetslösning anpassat efter era behov och fastighetens krav. Kontakta biträdande förvaltare vid intresse/ mer information.

Är du intresserad? Ta kontakt

Skicka en offertförfrågan Se kontaktinformation