Takvärmeanläggning

Isbildning beror på att taket inte kan avvattnas på vintern när smältvattnet fryser till is i rännor och rör. Genom att förse dessa med värmekablar ser man till att smältvattnet kan transporteras bort från taket.

Förutom att undvika bildandet av vådliga istappar förhindrar du även att stuprören fryser sönder, vilket kan leda till skador på fasaden. Du slipper dessutom riskera att stående vatten på taket tränger in igenom falsar och orsakar vattenskador i fastigheten.

UNDERHÅLL
 

Att kontinuerligt se över en takvärmeanläggning är viktigt för värna om den investering som en installation innebär. Givare som inte rengörs kan lätt ge felaktiga impulser och skador kan ha uppstått i samband med snöskottning. Anläggningen bör därför kontrolleras i god tid inför varje vinter för att inte riskera följdskador/ oväntade kostnader för fastighetsägaren.

Är du intresserad? Ta kontakt

Skicka en offertförfrågan Se kontaktinformation