Stamspolning

Förr eller senare slammar avloppstammarna igen och kan leda till stopp i avloppet, vilket i sin tur kan leda till översvämning och vattenskador. Vattenskador som orsakats på grund av stopp i avloppsstammar är besvärliga och blir ofta mycket kostsamma. Det ställer till det för både föreningen och den boende då det oftast krävs större ingrepp när skadan väl skett.Tumregeln är att man bör stamspola vart femte år men det kan variera stort beroende på ålder, skick och dimensioner på stammarna. Stamspolning behöver inte vara besvärlig eller kostsamt så länge man underhåller stammarna i fastigheten kontinuerligt. Vi erbjuder regelbunden stamspolning, vilket är en mer ekonomisk lösning.

Är du intresserad? Ta kontakt

Skicka en offertförfrågan Se kontaktinformation