top of page
Carpenter at Work

TJÄNSTER

Underhåll av fastigheten kan ibland vara svåra och komplicerade och det är viktigt att man har koll på vilka lagar och regler som gäller. Vissa vill ha hjälp med den praktiska delen, andra föredrar att sköta det själva. Med våra tjänster kan du förlita dig på att vi vägleder dig genom processen oavsett om det gäller myndighetsbesiktningar, underhåll, projektering eller upphandlingar, vi skräddarsyr ett upplägg efter ert behov och önskemål. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar 

Det här är ett urval av de mest förekommande tjänster vi tillhandahåller. 

Underhållsplan

Vi hjälper er att ta fram en budgeterad underhållsplan vilket är grunden för en lång och lönsam livstid för en fastighet.

Myndighetsbesiktningar

OVK-  vi har behörig personal i egen regi som utför OVK besiktningar. Kontakta oss om offert för just er fastighet.

Egenkontroll

Vi ser till att du är förberedd när miljöförvaltningen knackar på dörren!
Det är lag på er som fastighetsägare att ha och följa en egenkontroll.

Radonmätning

Ni visste väl att samtliga bostäder i sverige skall radonmätas och saneras före år 2020?

Värmecentraler

Ni visste väl att en genomsnittlig värmecentral har cirka 25 års livslängd, se till att byta ut den i tid, annars tappar den effekt och då kan det bli dyrt.
 I samband när vi installerar en ny värmecentral rekommenderar vi alltid att byta termostatventilerna och för att sedan göra en komplett injustering av hela fastighetens värmesystem.

Fastighetsförvaltning

Bostadsrättsföreningar

För bostadsrättsföreningar offererar vi fasta avtal till bra och konkurrenskraftigt låga priser. Ni kan själva vara med och avgöra vad som skall ingå i avtalet. Kanske har ni behov av en drifttekniker som kan optimera er värmecentral? Det finns alltid en lösning på olika uppdragsförfrågningar. Våra reparatörer och vår driftpersonal är erfarna och kompetenta som utför dom flesta slags arbeten åt er. Hör av dig till oss med dina frågor!

Med våra kunniga fastighetsskötare kan vi göra lägenhetsreparationer på ett fackmannamässigt bra sätt för er kunder. Noggrannhet, planering, social och teknisk kompetens är några av våra främsta egenskaper. Vi ser till att er fastighet ger ett välvårdat intryck och att alla funktioner i fastigheten fungerar som de ska

Fastighetsskötsel

Se till att ni har det snöfritt och säkert runt och ovan er fastighet, snygg och en välvårdad natur under sommaren uppskattas alltid av människor som passerar eller vistas på er tomtmark. Vi erbjuder även alltid våra kunder trappstädning av kvalité, entréer och trapphus är viktigt för boende och besökare för att få ett bra intryck och känsla.

Markskötsel

Vi har mycket kompetenta drifttekniker, driftledare och tekniska förvaltare som vi bemannar åt större fastighetsbolag. Kontakta oss för mer information.

Bemanning

Jourberedskap

Vi ser till att ni kan känna er trygga i er fastighet dygnet runt. Ni kan teckna ett förmånligt avtal utan någon fast årsavgift. Om olyckan skulle vara framme och det händer något allvarligt med er fastighet kommer det alltid någon på plats inom kort.

Projekt

Driftoptimering

Vi gör en grundlig kontroll av er anläggning för värme, ventilation och el. En statuskontroll, förslag på åtgärder och utföra dom, kan innebära väldigt stora energibesparingar.

Ombyggnationer

Vi utför alla slags ombyggnationer och renoveringar i era lokaler eller bostäder.

Tvättstugor

Helhetslösningar, renoveringar, reparationer och utbyten av maskiner. Vi rekommenderar alla våra kunder ett serviceavtal då man väsentligt kan förlänga livstiden på maskinerna.

Tak

Omläggning, montering snörasskydd, målning, renovering och reparation/lagning av alla slags tak.
Förmånliga avtal gällande snöröjning på tak och istappar.

Mark

Se till att ni har det snöfritt och säkert runt och ovan er fastighet, snygg och en välvårdad natur under sommaren uppskattas alltid av människor som passerar eller vistas på er tomtmark.

Målning/belysning

Entréer och trapphus är stommen för en fastighet för alla som bor, jobbar eller besöker den, vilket är avgörande för ett välvårdat intryck i en fastighet.

Värmecentraler

Ni visste väl att en genomsnittlig värmecentral har cirka 25 års livslängd, se till att byta ut den i tid, annars tappar den effekt och då kan det bli dyrt.
Vi har stor erfarenhet av just dessa projekt, vi kan ta fram förslag och offert för er fastighet. 

Fasadrenovering

Vi ser till att följa er underhållsplan med bl.a. fasadrenovering som dom flesta fastigheter behöver efter en viss tid, och med hjälp av vår projektledare ser han till att allt blir rätt från början till slut.

Städ

En välstädad och välskött trappuppgång är viktigt för trivseln och tryggheten för de boende och bidrar till ett gott första intryck för besökare. Regelbunden trappstädning innebär även att man minskar risken för slitage och skador på fastighetens ytor. Vi vet att varje byggnad är unik och anpassar därför våra tjänster efter varje fastighet.

bottom of page