OM OSS

Kort om FT Drift
FT Drift  AB startades 1999 och har som inriktning att arbeta med fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel.
Med kunder inom hela Stockholmsområdet, kvalitet och kundnöjdhet som ledstjärna i det dagliga arbetet, har vi en god tillväxt att se fram emot.
Vår affärsidé är: "Vi ska erbjuda kostnadseffektiv och långsiktigt tillförlitlig fastighetsdrift för kommersiella lokaler, bostadsrättsföreningar samt privatvärdar med motiverad och kompetent personal för att nå hög kundtillfredsställelse"

VD Jan Risberg:

Vi erbjuder fastighetsägare en långsiktig, lönsam och säker framtid med vår erfarenhet och kunskap. Vårt mål är alltid att bevara och underhålla fastigheter på bästa sätt för dess ägare.